ДРУИНКИ КЪМ СНЦ „ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО „СОКОЛ”

 

   • Тутракан І
   • Тутракан ІІ
   • Пожарево
   • Зафирово
   • Долно Ряхово
   • Малък Преславец
   • Старо Село
   • Нова Черна
   • Цар Самоил
   • Шуменци
   • Белица
   • Черногор
   • Сокол
   • Главиница
   • Стефан Караджа
   • Ножарево

 

Този сайт е актуализиран в изпълнение на проект "Развитие на интегриран риболовен

туризъм на територията на МИРГ:Главиница-Тутракан-Сливо поле" по Договор

№523/29.09.2015 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

програма за развитие на сектор рибарство на Република България, финансирана от

Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013 г.

3
2
1